Crna skupina

Crna skupina 

KALENDAR KLUPSKIH TURNIRA I LIGA ZA SEZONU - ŠKOLSKU GODINU 2019/20:

GRAND SLAM TURNIR ZA OTVORENJE SEZONE, SUBOTA, 21.09.2019. U 16.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE

ZIMSKI LIGA TURNIR, NEDJELJA 20.10.2019. U 13.30 SATI, NEMA KOTIZACIJE

ZIMSKI LIGA TURNIR, NEDJELJA 24.11.2019. U 13.30 SATI, NEMA KOTIZACIJJE

GRAND SLAM TURNIR - BOŽIĆNI TURNIR, SUBOTA 14.12.2019. U 16.30 SATI, NEMA KOTIZACIJE

ZIMSKI LIGA TURNIR, NEDJELJA, 26.01.2020. U 13.30 SATI, NEMA KOTIZACIJE

ZIMSKI LIGA TURNIR, NEDJELJA 23.02.2020. U 13.30 SATI, NEMA KOTIZACIJE

GRAND SLAM TURNIR - PREDUSKRŠNJI TURNIR, SUBOTA, __.__.2020. U 17 SATI, NEMA KOTIZACIJE

PROLJETNI LIGA TURNIR, NEDJELJA, 5.04.2020. U 13.30 SATI, NEMA KOTIZACIJE

PROLJETNI LIGA TURNIR, SUBOTA, 16.05.2020. U 16.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE

PROLJETNI LIGA TURNIR, SUBOTA, 6.06.2020. U 18:00 SATI, NEMA KOTIZACIJE

GRAND SLAM TURNIR - ZAVRŠNI TURNIR, SUBOTA, __.__.2020. U 18:00 SATI, NEMA KOTIZACIJE

MINI PRIPREME U DUGAVAMA PRIJE POČETKA ŠKOLSKE SEZONE OD 17.-28.08.2020. (1. DIO OD 17.-21.08. + 2. DIO 24.-28.08.)

© 2014 Tenis klub Movens :: powered by VannaCMS