Plava skupina

Plava skupina 

KALENDAR KLUPSKIH TURNIRA ZA SEZONU - ŠKOLSKU GODINU 2021/22:

GRAND SLAM TURNIR ZA OTVORENJE SEZONE, SUBOTA, 02.10.2021. U 15.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE, MIKULINCI 5, DUGAVE

ZIMSKI TURNIR, NEDJELJA 31.10.2021. U 15.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE, DVORANA 8A VELESAJAM

ZIMSKI TURNIR, NEDJELJA 21.11.2021. U 15.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE, DVORANA 8A VELESAJAM

GRAND SLAM TURNIR - BOŽIĆNI TURNIR, SUBOTA 18.12.2021. U 17:00 SATI, NEMA KOTIZACIJE, MIKULINCI 5, DUGAVE

ZIMSKI LIGA TURNIR, NEDJELJA, __.01.2022. U 15.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE, DVORANA 8A VELESAJAM

ZIMSKI LIGA TURNIR, NEDJELJA __.02.2022. U 15.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE, DVORANA 8A VELESAJAM

GRAND SLAM TURNIR - PREDUSKRŠNJI TURNIR, SUBOTA, 26.03.2022. U 17:00 SATI, NEMA KOTIZACIJE, MIKULINCI 5, DUGAVE

PROLJETNI TURNIR, SUBOTAA, 23.04.2022. U 15.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE, MIKULINCI 5, DUGAVE

PROLJETNI TURNIR, SUBOTA, 14.05.2022. U 15.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE, MIKULINCI 5, DUGAVE

GRAND SLAM TURNIR - ZAVRŠNI TURNIR, SUBOTA, 11.06.2020. U 15:00 SATI, NEMA KOTIZACIJE, MIKULINCI 5, DUGAVE

 

© 2014 Tenis klub Movens :: powered by VannaCMS