Crvena skupina

Crvena skupina 

KALENDAR KLUPSKIH TURNIRA I LIGA ZA SEZONU - ŠKOLSKU GODINU 2019/20:

GRAND SLAM TURNIR ZA OTVORENJE SEZONE, SUBOTA, 21.09.2019. U 10 SATI, NEMA KOTIZACIJE

ZIMSKI LIGA TURNIR, NEDJELJA 27.10.2019. U 12.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE

ZIMSKI LIGA TURNIR, NEDJELJA 17.11.2019. U 12.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE

GRAND SLAM TURNIR - BOŽIĆNI TURNIR, SUBOTA 14.12.2019. U 11 SATI, NEMA KOTIZACIJE

ZIMSKI LIGA TURNIR, NEDJELJA, 19.01.2020. U 12.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE

ZIMSKI LIGA TURNIR, NEDJELJA 16.02.2020. U 12.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE

GRAND SLAM TURNIR - PREDUSKRŠNJI TURNIR, SUBOTA, __.__.2020. U 11.30 SATI, NEMA KOTIZACIJE

PROLJETNI LIGA TURNIR, NEDJELJA, 29.3.04.2020. U 12.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE

PROLJETNI LIGA TURNIR, SUBOTA, 9.05.2020. U 10.00 SATI, NEMA KOTIZACIJE

PROLJETNI LIGA TURNIR, SUBOTA, 6.06.2020. U 10.30 SATI, NEMA KOTIZACIJE

GRAND SLAM TURNIR - ZAVRŠNI TURNIR, SUBOTA, __.__.2020. U 10:30 SATI, NEMA KOTIZACIJE

MINI PRIPREME U DUGAVAMA PRIJE POČETKA ŠKOLSKE SEZONE OD 17.-28.08.2020. (1. DIO OD 17.-21.08. + 2. DIO 24.-28.08.)

 

© 2014 Tenis klub Movens :: powered by VannaCMS